Resultaten voor vrijgevestigde psycholoog

vrijgevestigde psycholoog
Boetzelaer136 psychologen, psychiaters en psychotherapeuten.
In ons praktijkpand in het Statenkwartier in Den Haag werken wij als zelfstandige psychologen, psychiaters en psychotherapeuten elk in onze eigen praktijk. Daar waar dat nodig en zinvol is werken wij samen om deskundige, persoonlijke en zorgvuldige zorg te leveren.
S.P.E.L. Ede.
Wij zijn een vrijgevestigde praktijk met 4 psychologen en/of psychotherapeuten met als basis een universitaire en postdoctorale opleiding. Daarnaast zijn wij allen ingeschreven in het BIG-register. Wie in dit register is ingeschreven, is door de wet bevoegd deze beschermde titel te voeren. Wij werken in een hecht team waarbij wij zo breed mogelijk naar uw problematiek kijken en naar oplossingen kunnen zoeken. Tevens doen wij aan continue bijscholing zodat u up-to-date, evidence based behandeld kunt worden. Ons team bestaat uit.: Bruns: geregistreerd gezondheidszorgpsycholoog BIG, eerstelijnspsycholoog NIP, gedragstherapeut lid VGCt, psychotherapeut BIG en klinisch psycholoog niet praktiserend.
Psychologenpraktijk Zuidema Introductie.
Ik ben lid van de beroepsverenigingen NIP Nederlands Instituut van Psychologen, LVVP Landelijk Vereniging voor vrijgevestigde Psychotherapeuten en Psychologen en de VGCt Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie. Mijn werkzaamheden als vrijgevestigd psycholoog zijn in 1984 begonnen, aanvankelijk in een solopraktijk, later in een aantal samenwerkingsverbanden, tot eind 2014 in een samenwerking met AnneMarie Beijersbergen, klinisch psycholoog/ psychotherapeut en NMF mediator.
Home Psychologenpraktijk Nuth ggz Nuth.
Denk niet te lang ik" moet er alleen uitkomen" of het" moet eerst erger worden. Juist als u er vroeg bij bent, kan een psycholoog goed helpen. De praktijk is een samenwerkingsverband kostenmaatschap van vrijgevestigde psychologen die allen werken voor eigen rekening en risico.
Welkom bij Psychologenpraktijk Noordenveld Psychologenpraktijk Noordenveld.
Ik ben Margriet de Jong, geboren in 1965 en vanaf 1992 werkzaam als GZ-psycholoog in de vrijgevestigde setting. Mijn eerste werkervaring was in een groepspraktijk in de Stad Groningen waar ik gedurende acht jaar vooral volwassenen en studenten begeleidde. In 2000 ben ik de praktijk in Roden begonnen, met later de dependances in Groningen en Norg. Als vrijgevestigde hulpverlener vind ik samenwerking met anderen belangrijk.
Vrijgevestigde GGZ Praktijken De Geschillencommissie Zorg.
De Geschillencommissie Vrijgevestigde GGZ Praktijken behandelt klachten van cliƫnten tegen vrijgevestigde psychologen, psychotherapeuten, psychiaters of psychotherapeuten die zijn aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen Psychotherapeuten LVVP of de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie NVvP of de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie NVP.
pprbb.nl Welkom op de site van Psychologiepraktijk Roeline Blok-Bouma.
Telefoonnummer: 06 25280069. Lid NIP Nederlands Instituut voor Psychologen. Lid LVVP Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten. Lid NVGzP Nederlandse Vereniging voor GZ-Pschologie. Lid VVM Gecertificeerd trainer Vereniging voor Mindfulness. Lid VMBN Vereniging Mindfulness Based Trainers Nederland en Vlaanderen Cat.
Vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten Houten.
GGZ-Houten is een samenwerkingsverband van vrijgevestigde klinisch psychologen en psychotherapeuten in Houten. De hulpverleners van GGZ-Houten zijn allemaal BIG-geregistreerd en lid van een gekwalificeerde beroepsvereniging. Bij algemene vragen kunt u contact opnemen via info@ggzhouten.nl. De landelijke vereniging voor vrijgevestigde psychologen psychotherapeuten.
Praktijk voor Psychologie en Psychotherapie De Pas.
Klinisch psycholoog BIG reg. Deze beroepsregistraties kennen een herregistratie. Dit betekent voor mij continue bij en nascholing en intervisie. Actuele stand over de bevoegdheid om BIG beroepen uit te mogen oefenen, wordt gepubliceerd op de website van het BIG-register. Met betrekking tot mijn praktijkvoering zijn mijn inschrijvingen van belang in het AGB-register nr. 94062447 en in het KvK-register nr. Ik ben lid van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten LVVP en van de Vereniging voor Cognitieve Gedragstherapie VCGT.
Psychologen Haarlem: praktijk voor Psychologische Hulpverlening Zijlweg.
Dit is een coƶperatie van vrijgevestigde psychologen, gericht op het versterken van de onderlinge samenwerking en de samenwerking met andere zorginstellingen en beroepsgroepen, zoals huisartsen, psychiaters en fysiotherapeuten. Voor meer informatie over Psyzorg HK, zie ook: http//www.psyzorghk.nl.: De kosten voor de behandeling door de psycholoog worden in 2019 vergoed vanuit de basisverzekering, zodra uw eigen risico van 385, is voldaan.
POH-GGZ, counselors, psychologen, therapeuten, psychiaters: vrijgevestigde eerstelijns geestelijke gezondheidszorg hulpverleners, eerstelijns psychologen.
Als je je realiseert dat je een psychisch probleem hebt en besluit iemand in de arm te nemen om je te begeleiden bij het oplossen ervan, zijn er verschillende typen hulpverleners waaruit je kunt kiezen of waarnaar je wordt verwezen. Dit zijn de vrijgevestigde psycho-sociaal werkende counselor, de psycholoog, de psycho-therapeut en de psychiater.

Contacteer ons