Meer resultaten voor verwijzing psycholoog

verwijzing psycholoog
PIT psychologen.
Hiervoor kun je terecht bij een klinisch psycholoog, psychiater of psychotherapeut. Alle benodigde zorg binnen de basis GGZ en gespecialiseerde GGZ wordt vergoed via de basisverzekering, of ingeval van jeugdzorg onder de 18 jaar, door de gemeente waarin de cliënt woont, mits er is voldaan aan de voorwaarden van de verwijzing, hieronder.:
Verwijzing en vergoeding Maartje.
Verwijzing en vergoeding. Verwijzing fysiotherapie, ergotherapie, dieetadvisering, logopedie en psycholoog: Het is niet noodzakelijk een verwijzing van uw huis-arts te hebben voor een behandeling van een fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtiste of psycholoog. Echter niet alle zorgverzekeraars vergoeden directe toegankelijkheid, raadpleeg daarom uw polisvoorwaarden.
Verwijsformulier Psycholoog Utrecht WelBewust.
Plaats en datum verwijzing. Niet verplicht op verwijsbrief.: Aard van de behandeling. Naam Huisarts verplicht. Naam contactpersoon verplicht. Upload hier het ingevulde verwijsformulier van de patiënt die u wilt doorverwijzen. Heeft u vragen of wilt u ons persoonlijk spreken? Laat dan uw telefoonnummer achter en u wordt door WelBewust Psycholoog Utrecht zo snel mogelijk teruggebeld.
Verwijzing Psychologenpraktijk-Fopma.
Vraagt u uw arts voor een langer durende en meer specialistische behandeling in psychotherapie om een verwijsbrief naar mij als psychotherapeut in de SPECIALISTISCHE GGZ. Voor een korter durende behandeling bij mij in de basis GGZ hebt u een verwijzing naar mij als psycholoog in de BASIS GGZ nodig.
Informatie voor patiënten LVMP Landelijke Vereniging Medische Psychologie.
allemaal voorbeelden van vragen waarmee u op de juiste plek bent bij een psycholoog in een ziekenhuis! U kunt alleen een afspraak maken bij de afdeling medische psychologie als u daarvoor een verwijzing hebt gekregen van uw behandelend specialist in het ziekenhuis.
Verwijzers KAPPA Pedagogen en Psychologenpraktijk.
Hiervoor kunt u terecht bij een GZ-psycholoog, Orthopedagoog-Generalist, Klinisch psycholoog, Psychiater of Psychotherapeut. Alle benodigde zorg binnen de Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ wordt vergoed via de basisverzekering/gemeente mits er is voldaan aan de voorwaarden van de verwijzing, hieronder.:
StressWise Weert De andere psycholoog in Weert.
Zonder verwijzing van je huisarts en zonder je eigen risico aan te spreken. StressWise Psycholoog Weert met de wijsheid van nu ACT therapie relatietherapie mindfulness TRE. StressWise Psycholoog Weert Binnenkort open Vacature voor psycholoog, psychosociaal therapeut, ACT therapeut, relatietherapeut, TRE trauma-begeleiders.
Vergoeding Generalistische Basis GGZ.
Als u geestelijk in de knoop zit, kunt u hulp of coaching nodig hebben van een psycholoog, therapeut of psychiater. Een huisarts of medisch specialist bepaalt of u deze zorg nodig heeft. Psychische zorg vergoeden we vanuit de Generalistische Basis GGZ. Bekijk welke zorg vergoed wordt, want niet alle behandelingen vallen eronder. Meer over psychische klachten. De vergoeding van specialistische GGZ met opname. De vergoeding van specialistische GGZ zonder opname. Bent u jonger dan 18 jaar? De informatie op deze pagina geldt vanaf een leeftijd van 18 jaar en ouder. Psychische zorg aan jongeren tot 18 jaar valt onder de Jeugdwet en wordt door de gemeente geregeld. Neem voor meer informatie contact op met uw gemeente. Wat krijgt u vergoed uit de Basisverzekering? Menzis Basis Voordelig. vanaf 18 jaar: 100% vergoed, na verwijzing huisarts/medisch specialist.
Verwijzing en vergoeding Ellen Burgers GZ-Psycholoog. Verwijzing en vergoeding Ellen Burgers GZ-Psycholoog.
u heeft een verwijzing van uw huisarts voor de Generalistische Basis-GGZ GBGGZ.; de datum op de verwijsbrief dient vóór het eerste consult bij ons te liggen.; in de verwijsbrief dient een vermoeden te staan van een DSM-diagnose. Na een intake procedure, stelt de psycholoog de definitieve DSM-diagnose en wordt er een passend zorgzwaartepakket behandeltraject gekozen.
Gespecialiseerde GGZ DSW Zorgverzekeraar.
U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Er is vooraf geen toestemming van DSW nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding. Voor klinische opnames verblijf bij een ongecontracteerde zorgverlener, moet wel toestemming worden gevraagd.
Informatie voor verwijzers.
De verwijzing moet aan bepaalde voorwaarden voldoen en uitgeschreven zijn voordat het eerste gesprek met de psycholoog plaats heeft. Op de verwijzing dienen de volgende gegevens vermeld te staan.: de diagnose classificatie DSM-IV-TR die u vermoedt. de AGB-code van de verwijzer.

Contacteer ons