Op zoek naar tweedelijns psycholoog?

tweedelijns psycholoog
Psycholoog Wikipedia.
In de tweedelijns GGZ wordt zwaar ernstige en meervoudige problematiek behandeld; uitgevoerd door en/of onder regie van GGZ-specialisten zoals een psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater. Status in België bewerken. In België is het woord psycholoog beschermd sinds de wet van 8 november 1993.
PsyZorg Zuid-Limburg PsyZorg Zuid-Limburg.
De aangesloten psychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten en psychiaters leveren generalistische en gespecialiseerde psychologische zorg voorheen eerstelijns en tweedelijns psychologie aan kinderen, jeugdigen, volwassenen en ouderen die kampen met milde tot matig ernstige, ernstige en chronische psychische problemen. PsyZorg Zuid-Limburg is ontstaan in een periode van een sterk aan verandering onderhevige GGZ, waar bundeling van krachten en expertise van groot belang is. Als gekwalificeerde en deskundige GZ-psychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten en psychiaters staan wij voor een kwalitatief hoogwaardige generalistische basis en gespecilaiseerde GGZ en leveren we psychologische zorg die laagdrempelig is, dichtbij en aansluitend bij de vraag van de cliënt. Voor verwijzers, andere hulpverleners in de GGZ, ketenzorgpartners en voor financiers, zoals bijvoorbeeld gemeenten en zorgverzekeraars, zijn wij duidelijk herkenbaar en een gesprekspartner om kwalitatief goede en verantwoorde zorg te blijven bieden en te ontwikkelen. De website van PsyZorg Zuid-Limburg is onderverdeeld in rubrieken zodat u snel die informatie vindt die voor u van belang is.: Psychologen; hier vindt u algemene informatie voor gz-pyschologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten en psychiaters. Cliënten; met informatie als u op zoek bent naar of onder behandeling bent van een gz-psycholoog, klinisch psycholoog, psychotherapeut of psychiater.
Eerstelijnspsycholoog of tweedelijnspsycholoog 1e lijns of 2e lijns.
Eerstelijnspsycholoog is een algemeen begrip voor een psycholoog werkend in de eerste lijn of de Generalistische Basis GGZ. De titel Eerstelijnspsycholoog NIP is een registratietraject via het NIP voor psychologen met een BIG-registratie. Een tweedelijnspsycholoog Psycholoog werkend in een tweedelijnsinstelling of Gespecialiseerde GGZ-instelling.:
Psychologische behandeling Psychologen Weerdsingel Utrecht.
Bij de telefonische aanmelding wordt ingeschat welke hulp voor u het beste is. Vaak wordt, als u nog nooit eerder bij een psycholoog geweest bent gestart in de eerste lijn. Hieronder vallen klachten als oververmoeidheid, overspannen voelen, burn-out en RSI/CANS.
Tarieven en voorwaarden PEP Psychologen.
Gespecialiseerde GGZ tweedelijns psychologische zorg. Generalistische Basis GGZ eerstelijns psychologische zorg. In de GBGGZ wordt uw behandeling geregistreerd in een traject, waarbij geen sprake meer is van losse consulten. Er zijn 4 trajecten die gebaseerd zijn op zorgzwaarte: kort 294 minuten, middel 495 minuten, intensief 750 minuten en chronisch 750 minuten. Zowel de directe tijd sessies als de indirecte tijd bv. verslaglegging, brief naar de huisarts, overleg die voor uw zorg nodig is wordt in het traject geregistreerd. De psycholoog zal eerst een intake met u doen.
Cookie Manager Independer.
Vergoeding psycholoog 2018 ZorgverzekeringWijzer.
Mensen met psychische klachten blijven geregeld onnodig te lang doorlopen met deze klachten. Vaak kan een eerstelijnspsycholoog de hulp bieden die u op dat moment nodig heeft waardoor ergere klachten kunnen worden voorkomen. Wat doet een tweedelijns psycholoog? Levert specialistische zorg.
Dé wegwijzer naar een psycholoog op Allepsychologen.nl.
U vindt hier snel het adres van een psycholoog, pedagoog of psychotherapeut bij u in de buurt. U vindt hier veel adressen van psychologen, en belangrijke informatie over hen, zoals specialisaties, kwalificaties en registraties. Hoe vindt u een passende psycholoog?
Eerste of tweedelijns? Instituut voor Rationele Therapie.
De psycholoog helpt! Angst en paniek. Gegeneraliseerde angststoornis GAS. Post-Traumatische Stress Stoornis. Burn-out, overspannenheid en stress. Depressieve klachten en depressie. Rouw en verliesverwerking. Mieke de Boer. Daphne van Vulpen. Generalistische of gespecialiseerde GGZ? Reacties van cliënten. Zelftest: Hoe rationeel denk ik? Registraties en lidmaatschappen. Kwaliteitsbeleid en klachtenregeling. Informatie voor verwijzers. Hoofdvestiging Nijmegen Centrum. Generalistische of gespecialiseerde GGZ? Eerste of tweedelijns?
Praktijk voor Psychologie en Psychotherapie De Pas.
GZ-psycholoog Psychotherapeut Klinisch psycholoog Cognitief gedragstherapeut. PPP De Pas. Voor welke cliënten? Informatie voor verwijzers. Werken bij PPP De Pas. Louise de Colignystraat 11 7001 GD Doetinchem. Welkom op de site van mijn Praktijk voor Psychologie en Psychotherapie De Pas. De sfeervolle praktijk bevindt zich in een monumentaal gebouw, en ligt in wijk De Pas op loopafstand van NS-station Doetinchem en het centrum van Doetinchem. Op deze site geef ik informatie over mijn praktijk en over mijn manier van werken als klinisch psycholoog-psychotherapeut. Ik verricht diagnostiek en behandeling in de Generalistische Basis GGZ vroeger eerstelijns zorg en ook in de Specialistische GGZ vroeger tweedelijns zorg.
Wat is eerstelijns GGZ en wat is tweedelijns GGZ? Zorgprisma Publiek.
De behandelingen zijn meestal langer van duur en vinden plaats door psychologen of psychiaters die werkzaam zijn in een ggz-instelling. Vanaf 1 januari 2014 wordt de tweedelijns ggz gespecialiseerde ggz genoemd.Patiënten kunnen zowel in de eerstelijns als in de tweedelijns ggz behandeld worden.

Contacteer ons