Meer resultaten voor 2e lijns psycholoog

2e lijns psycholoog
U zoekt een BIG geregistreerde psychotherapeut of psycholoog in Eindhoven?
Pas wanneer dit niet lukt of wanneer uw problemen te gecompliceerd zijn zal de huisarts u verwijzen voor hulpverlening door een psycholoog, psychotherapeut of psychiater. Basis GGZ en Specialistische GGZ. Basis GGZ BGGZ betreft de eerstelijns psychologische zorg, oftewel kortdurende zorg.
Psycholoog Breda en Waddinxveen Psychologenpraktijk de Kruijf 06 2077 4422.
Als psycholoog in Breda en Waddinxveen ga ik uit van een persoonlijke en praktische benadering van uw klachten en problemen. We richten ons met name op uw klachten in het hier en nu. Volwassenen en jongeren vanaf 14 jaar zijn bij mij van harte welkom.
Psychologen Samenwerkende Psychologen Apeldoorn en omstreken.
Binnen de GGGZ wordt gewerkt met problematiek die langduriger zorg vraagt. vroeger was het onderscheid: 1e lijn voor kortdurende zorg en 2e lijn voor langduriger zorg. Sommige psychologen/psychotherpeuten binnen de GGGZ werken ook met GBGGZ trajecten. Informeer bij uw psycholoog.
Vergoeding 2018: Gespecialiseerde GGZ zonder opname tweedelijns Interpolis zorgverzekering. inline/alert. inline/chevron-left. inline/chevron-left-aqua. inline/chevron-right. inline/chevron-right-aqua
Hij of zij mag andere behandelaars aanwijzen, zoals een psycholoog. Uw regiebehandelaar blijft wel verantwoordelijk voor uw behandeling. Uw regiebehandelaar houdt een dossier bij over u. De gegevens over uw diagnose kan hij met ons delen. Wilt u dat niet?
Psycholoog Wikipedia.
2 Als een psycholoog een opleiding heeft gevolgd tot psycholoog, dan heeft deze in de Nederlandse situatie een bachelorgraad op hbo niveau of een mastergraad op academisch niveau. Het verschil tussen een hbo-psycholoog ook wel toegepast psycholoog genoemd en een wo psycholoog, is dat de laatste is opgeleid tot wetenschapper.
Een relatietherapeut of systeemtherapeut vindt u snel op Alle Relatietherapeuten.nl.
D wegwijzer naar een relatietherapeut. De website AlleRelatietherapeuten.nl is d toegang om zo snel mogelijk een relatietherapeut, gezinstherapeut, systeemtherapeut, coach of mediator gespecialiseerd in relatieproblemen te vinden bij u in de buurt. Zoek direct op naam, plaatsnaam, postcode, specialisatie, registratie.
Vergoeding psycholoog basis GGZ vanaf 18 jaar CZ.
Als uw klachten aanhouden of erger worden, kunt u een verwijzing krijgen voor de generalistische basis GGZ of gespecialiseerde GGZ. Hiervoor krijgt u een vergoeding uit uw basisverzekering. Generalistische basis GGZ. Basis GGZ is geestelijke gezondheidszorg bij een niet-complexe psychische stoornis.
Soorten psychologen en registraties Psychologiestudenten.
Met een registratie bij het NIP kan je ook je deskundigheid aantonen. Het NIP heeft op het moment 8 registratieregelingen namelijk voor: een eerstelijns psycholoog, kinder en jeugd psycholoog, kinder en jeugdpsycholoog specialist, lichaamsgericht werkend psycholoog, psycholoog mediator, neurofeedback psycholoog, psycholoog arbeid en gezondheid en arbeids en organisatiepsycholoog.
Home Psychologen Zoetermeer.
De contracten zijn per psycholoog vermeld. Per psycholoog is aangegeven of zij een contract hebben voor de behandeling van mensen van 18 jaar en ouder met zorgverzekeraars contract volwassenen of met de gemeente voor de behandeling van jeugdigen contract jeugd.
Verwijzing binnen GGZ NVGzP.
Opleiding tot GZ-Psycholoog. Opleiding tot klinisch psycholoog. Opleiding tot klinisch neuropsycholoog. Bij en nascholing. Vraag en antwoord: opleiding. Wet en regelgeving. Herregistratie als gz-psycholoog. Werken in dienstverband. Arbeidsmarkt en opleidingsplaatsen. Vraag en antwoord: wet en regelgeving. Vraag en antwoord: Jeugd.
Specialistische GGZ Psychotherapie Praktijk voor psychologische hulpverlening Uden meervanpsy.nl.
Specialistische GGZ Psychotherapie. Specialistische GGZ is een vorm van langerdurende, persoonsgerichte therapie door een klinisch psycholoog of psychotherapeut. Dit wordt ook wel genoemd 2e lijns GGZ omdat het hier over een specialisme gaat. Wat is een psychotherapeut? Een psychotherapeut is een door het ministerie van VWS erkend specialist in de geestelijke gezondheidszorg.

Contacteer ons