Op zoek naar 2e lijns psycholoog?

2e lijns psycholoog
Eerste en tweede lijns GGZ.
De Klinisch Psycholoog is een specialist vergelijkbaar met een medisch specialist. Deze psycholoog heeft na de universiteit een zesjarige postdoctorale opleiding gevolgd die hem/haar heeft toegerust om complexe problemen te behandelen. De klinisch psycholoog is meestal werkzaam in instellingen zoals ziekenhuizen.
Eerstelijnspsycholoog of tweedelijnspsycholoog 1e lijns of 2e lijns.
Telefoon: 085 3035 740. Wat doet een psycholoog? Een psycholoog is een persoon die zich professioneel gespecialiseerd heeft in het gedrag, gevoel en de geestelijke gezondheid van de mens. Binnen deze vakgroep zijn er diverse werkvelden waarin een psycholoog zich kan bevinden.
Zilveren Kruis 2e Lijns psycholoog Zilveren Kruis community.
Bij mijn vergoedingen kan ik het niet vinden en op internet lees ik dat 2de lijns psychologie 100% vergoed wordt zonder dat je je eigen risico hier voor hoeft te gebruiken. Is dat zo? Psychologische zorg GGZ. 2e Lijns psycholoog.
Psycholoog eerstelijn tweedelijn Basis GGZ Psycholoog en Praktijk.
Telefoon: 085 3035 740. Wat doet een psycholoog? Een psycholoog is een persoon die zich professioneel gespecialiseerd heeft in het gedrag, gevoel en de geestelijke gezondheid van de mens. Binnen deze vakgroep zijn er diverse werkvelden waarin een psycholoog zich kan bevinden.
Specialistische GGZ Psychotherapie Praktijk voor psychologische hulpverlening Uden meervanpsy.nl.
Specialistische GGZ Psychotherapie. Specialistische GGZ is een vorm van langerdurende, persoonsgerichte therapie door een klinisch psycholoog of psychotherapeut. Dit wordt ook wel genoemd 2e lijns GGZ omdat het hier over een specialisme gaat. Wat is een psychotherapeut? Een psychotherapeut is een door het ministerie van VWS erkend specialist in de geestelijke gezondheidszorg.
Wat is eerstelijns GGZ en wat is tweedelijns GGZ? Zorgprisma Publiek.
Het grootste verschil tussen een eerstelijnsbehandeling en een tweedelijnsbehandeling is de duur van de behandeling en de zwaarte van de behandeling. Behandeling in de eerste lijn is bedoeld voor mensen met lichte tot matige klachten. De behandeling is meestal kortdurend.
Psychologische zorg vergoeding bijgewerkt: juli 2018 Zorgwijzer.
Binnen de basis GGZ zijn vier verschillende behandeltrajecten, waarbij de patiënt wordt ondersteund/behandeld door een GZ-psycholoog, psychiater of psychotherapeut. De gespecialiseerde GGZ voorheen tweedelijns GGZ: de gespecialiseerde GGZ is bedoeld voor mensen met ernstige psychische problemen of instabiele problematiek. Hiervoor kun je terecht bij een klinisch psycholoog, psychiater of psychotherapeut.
Tweedelijnszorg: complexe zorg op langere termijn Zuster Jansen.
Echter, als klachten uitbreiden of op de langere termijn plaatsvinden en er een meer specialistische behandeling nodig is, is het nodig om de cliënt door te verwijzen naar een ziekenhuis of tweedelijns psycholoog. Omdat tweedelijns zorg vaak complexer en duurder is, wordt goed gekeken of de cliënt daarvoor in aanmerking komt.

Contacteer ons