Zoeken naar vergoeding psycholoog

vergoeding psycholoog
Wordt een traject bij de psycholoog vergoed? Promovendum.
Alle zorgverleners waarmee wij een contract hebben vindt u in onze Zorgzoeker. Kiest u voor een psycholoog waar wij geen contract mee hebben? Dan is er een lagere vergoeding. Deze vergoeding vindt u terug in de Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders bij de overige downloads.
ZorgDirect Wat is de vergoeding voor basis ggz in 2016?
Aanvullende verzekering Vergoeding Eigen bijdrage? Wie mag de zorg verlenen? Als hoofdbehandelaar mag de basis ggz worden verleend door een gezondheidszorgpsycholoog, een klinisch psycholoog, een psychotherapeut, een psychiater, een orthopedagoog of een zorgaanbieder die staat ingeschreven als kinder en jeugdpsycholoog NIP in het verenigingsregister van het Nederlands Instituut van Psychologen NIP.
Vergoeding GGZ en psycholoog Ziektekostenverzekering.nl.
Vergoeding GGZ en psycholoog. Vier op de tien Nederlanders krijgt in zijn of haar leven te maken met een psychisch probleem. Voor iemand die leeft met een ernstige psychische aandoening zijn de gezondheidsklachten vaak langdurig. De geestelijke gezondheidszorg ggz houdt zich bezig met de psychische gezondheid van mensen en het streven om deze in de toekomst zo veel mogelijk te voorkomen.
Vergoeding voor de psycholoog? Check fbto.nl.
Terug Premie berekenen. Vergoeding psycholoog in het basispakket. Vergoeding psycholoog in het basispakket. Psychologische hulp wordt vergoed uit de basisverzekering. Je betaalt geen eigen bijdrage. Heb je psychische problemen? Dan kun je terecht bij je huisarts. Kan hij je niet verder helpen?
Vergoeding geestelijke gezondheidszorg CZdirect.
Wat niet wordt vergoed is: GGZ voor kinderen tot 18 jaar hiervoor kan je terecht bij jouw gemeente, relatietherapie, intelligentieonderzoek, dyslexiebehandeling, schoolpsychologische zorg, begeleiding van niet-geneeskundige aard, arbeidsproblematiek burn out en orthopedagogische zorg. Je hebt recht op de volgende vergoeding.:
Psycholoog basisverzekering vergoeding oktober 2018 Zorgwijzer.
Hiervoor kun je terecht bij een klinisch psycholoog, psychiater of psychotherapeut. Zorg voor mensen met psychische problemen kan bestaan uit bijvoorbeeld: medicatie, gesprekken, interventies of wonen onder begeleiding. Alle benodigde zorg binnen de basis GGZ en gespecialiseerde GGZ wordt vergoed via de basisverzekering mits er is voldaan aan de voorwaarden van de verwijzing, hieronder.:
Gespecialiseerde GGZ DSW Zorgverzekeraar.
Huidige pagina: Gespecialiseerde GGZ. Wat wordt er vergoed? Gecontracteerde zorg 100% vergoeding. Wanneer u naar een GGZ-zorgaanbieder gaat zonder contract, dan vergoeden wij een door ons vastgestelde vergoeding. Deze vergoeding is in lijn met de contracttarieven zoals afgesproken met vergelijkbare zorgaanbieders.
Vergoeding psychologische zorg vanaf 18 jaar.
Vergoeding psychologische zorg basisverzekering 18 jaar en ouder. Psychologische ondersteuning door een huisarts of praktijkondersteuning GGZ krijgt u volledig vergoed. U betaalt hiervoor ook geen eigen risico. De vergoeding van generalistische Basis GGZ en gespecialiseerde GGZ hangt af van uw keuze voor een zorgaanbieder.
Vergoeding Basis GGZ 2018 Vergoedingen Zilveren Kruis.
Wilt u hulp bij psychische klachten? Bijvoorbeeld van een psycholoog of psychotherapeut? Dan kunt u een vergoeding krijgen voor Basis GGZ van Zilveren Kruis. Basis GGZ is geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen met een niet-complexe psychische stoornis. Dat betekent dat u lichte tot matige klachten heeft.
Vergoeding Generalistische Basis GGZ.
Als u geestelijk in de knoop zit en de hulp nodig hebt van een psycholoog, therapeut of psychiater, krijgt u deze hulp in de meeste gevallen vergoed. De medische wereld spreekt in zon geval van Generalistische Basis GGZ, beter bekend als psychische zorg. CSU, Tzorg, VNG, IPO, UVW. Bent u jonger dan 18 jaar? Psychische zorg aan jongeren tot 18 jaar valt onder de Jeugdwet en wordt door de gemeente geregeld. Wat krijgt u vergoed uit de Basisverzekering? vanaf 18 jaar: 100% vergoed, na verwijzing huisarts/medisch specialist. conform gecontracteerde zorg, 75% van de rekening tot maximaal 75% van gemiddelde gecontracteerde tarieven. Menzis Basis Voordelig. vanaf 18 jaar: 100% vergoed, na verwijzing huisarts/medisch specialist. conform gecontracteerde zorg, 65% van de rekening tot maximaal 65% van gemiddelde gecontracteerde tarieven. Menzis Basis Vrij. vanaf 18 jaar: 100% vergoed, na verwijzing huisarts/medisch specialist. het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten. Wat krijgt u vergoed uit de aanvullende verzekering? Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder? Heeft u Menzis Basis of Menzis Basis Voordelig en gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder? Dan krijgt u een vergoeding tot een maximumbedrag.
Independer.

Contacteer ons