Op zoek naar christelijke psycholoog?

christelijke psycholoog
Geloof en psychologie.
Kierkegaard noemde zichzelf een christelijke psycholoog, en zijn mensbeschouwing verschilde aanzienlijk van de latere psychologie van bijvoorbeeld Freud. Freud, een van de grondleggers van de moderne psychotherapie, geloofde dat mensen hun functioneren kunnen verbeteren door hun eigen inspanningen, terwijl Kierkegaard geloofde dat mensen van God afhankelijk waren voor hun genezing en verbetering.
De Vlinder / Praktijk voor Christelijke Hulpverlening.
Praktijk voor Christelijke Hulpverlening. Return to Content. Ervaringen van cliënten. register van verwerkingsactiviteiten. Professionele hulpverlening vanuit christelijke visie. Wie ben ik? Wat is er met mij gebeurd? Waarom doe ik zoals ik doe? Zal dit mijn verdere leven bepalen? Ik ben geliefd.
christelijke psycholoog.
Home christelijke psycholoog. Christelijke psycholoog in Amersfoort. Han is afgestudeerd in de psychologie aan de Universiteit Utrecht 2003. Hij heeft twee postdoctorale studies gevolgd op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg. Hij is BIG geregistreerd GZ-psycholoog tweejarige opleiding en heeft zich daarnaast gespecialiseerd als Cognitief Gedragstherapeut vijf jarige opleiding en heeft het lidmaatschap van de Vereniging Gedragstherapie en Cognitieve VGCt.
Setar Algemeen Christelijke Hulpverlening.
Setar biedt algemeen christelijke hulpverlening en maakt gebruik van verschillende stromingen in haar begeleiding van cliënten. Te gebruiken werkvormen zijn: gesprekken, EMDR, beeldcommunicatie, creatieve en lichaamgerichte therapie. Bijbelse principes zijn het fundament. Ook personen die niet bekend zijn met christelijke uitgangspunten zijn bij Setar welkom.
Christelijke hulpverlening Dordrecht.
Als christen geniet ik van de diversiteit en veelkleurigheid van geloofsbeleving in medegelovigen. Ik ken de meeste christelijke tradities en hecht er belang aan te weten wat u heeft aan uw geloof en wat u doet of laat vanuit uw niet-meer geloof.
Almere Eliagg.
Visie en missie. Uw rechten als client. Privacystatement en kwaliteitsstatuut. Christelijke Psychologie Praktijk Almere. Bakkerstraat 4, 1321 LS Almere, 036-5361040. In Almere werken twee psychotherapeuten en drie gezondheidszorgpsychologen.: Jantine Landman, MSc, Psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog. Dina Mazzolari, GZ-psycholoog systeemtherapeut.
Praktijk den Uijl Psychosociale hulpverlening en contextuele therapie.
In een rustige omgeving bieden we professionele hulp, passend bij jouw situatie. Wij leven en werken vanuit een christelijke overtuiging. De hulp die wij bieden, wordt gegeven vanuit deze visie. Deze beperkt zich echter niet tot mensen met een zelfde levensopvatting.
Home Spectrum.
Wij bieden diverse mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en te scholen. Voor wie toegerust wil worden binnen het werkveld van pastoraat en / of hulpverlening. Ben jij op zoek naar een opleiding die de christelijke levensvisie integreert met het ervaringsgerichte en lichaamsgerichte werken?
Christelijke psycholoog Psychologiepraktijk Annedi.
De Bijbel geldt als richtlijn en richting voor ons leven, om God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Veel christelijke cliënten geven aan dat het fijn is om terecht te kunnen bij een christelijke psycholoog die eenzelfde levensbeschouwing heeft en hierdoor aandacht en begrip heeft voor problemen die raakvlakken hebben met het geloof.
Waarom christelijke hulpverlening? GOEDEGEBUURE PSYCHOLOGEN.
Een hulpverlener die uw taal spreekt. Veel christenen vinden het fijn om met een psycholoog te spreken die hun taal spreekt en die eventueel kan samenwerken met hun eigen voorganger of pastoraal werker. Daarnaast vinden velen het belangrijk om met een hulpverlener te spreken die leeft en werkt vanuit de Bijbel. Dat is begrijpelijk want hulpverlening heeft te maken met uw visie op het leven. Als er gewerkt wordt aan verandering van gedrag of gedachtenpatronen is het van belang met wie u dat doet. Waarin zit het verschil? Is christelijke hulpverlening anders? Christelijke hulpverlening lijkt aan de buitenkant hetzelfde als seculiere hulpverlening.
Mirjam Karssen Psychosociaal therapeut Spreker Trainer Schrijver.
Een novelle die de verbeelding prikkelt en aansluit op de themas uit Groeikracht nml. het stil worden, luisteren en ontvangen. Adres en informatie. Vliegenstein 42 8051 VE Hattem. 06-17150223 KvK Zwolle: 8218334 BTW-nr: NL100351566B01. WIE BEN IK? SPREKEN EN PREKEN. Copyright 2016-2019 Mirjam Karssen Christelijke Hulpverlening Zwolle Hattem webdesign: MDS Nederland.

Contacteer ons