Op zoek naar naar psycholoog zonder verwijzing?

naar psycholoog zonder verwijzing
Hulp zoeken bij psychische problemen Wijkwinkel Deventer.
Maar er is ook hulp waar u zonder verwijzing van de huisarts gebruik van kunt maken. Naar de huisarts. Uw huisarts is de aangewezen persoon voor het bespreken van psychische problemen. Soms kan de huisarts u zelf helpen, bijvoorbeeld met medicijnen en/of enkele gesprekken. Soms werkt hij daarvoor samen met een praktijkondersteuner GGZ. Dat is iemand die gespecialiseerd is in geestelijke gezondheidszorg. Is er meer nodig? Uw huisarts weet het beste welke mogelijkheden er voor u zijn. Hij kan u ook doorverwijzen naar de GGz. Wilt u niet met uw huisarts over uw problemen praten, dan kunt u zich ook rechtstreeks wenden tot een psycholoog.
Vergoeding Generalistische Basis GGZ.
Als u geestelijk in de knoop zit, kunt u hulp of coaching nodig hebben van een psycholoog, therapeut of psychiater. Een huisarts of medisch specialist bepaalt of u deze zorg nodig heeft. Psychische zorg vergoeden we vanuit de Generalistische Basis GGZ. Bekijk welke zorg vergoed wordt, want niet alle behandelingen vallen eronder. Meer over psychische klachten. De vergoeding van specialistische GGZ met opname. De vergoeding van specialistische GGZ zonder opname. Bent u jonger dan 18 jaar? De informatie op deze pagina geldt vanaf een leeftijd van 18 jaar en ouder. Psychische zorg aan jongeren tot 18 jaar valt onder de Jeugdwet en wordt door de gemeente geregeld. Neem voor meer informatie contact op met uw gemeente. Wat krijgt u vergoed uit de Basisverzekering? Menzis Basis Voordelig. vanaf 18 jaar: 100% vergoed, na verwijzing huisarts/medisch specialist.
Waar moet een verwijsbrief van de huisarts aan voldoen?
vermoeden van DSMIV-classificatie en welke. Verwijzing naar GBGGZ of SGGZ. Eventueel relevante voorgeschiedenis. Handtekening huisarts en evt. Om het nog eens extra ingewikkeld te maken, niet elke DSMIV-classificatie komt in aanmerking voor vergoeding. Goed om te weten! Hulp bij relatieproblematiek wordt niet vergoed. Hulp bij stress, burn-out en werkgerelateerde problemen wordt niet vergoed. Er is geen eigen bijdrage. De kosten tellen wel mee voor uw eigen risico van 385, euro of meer als uw vrijwillig uw eigen risico heeft verhoogd. Er zit geen extra vergoeding in de aanvullende verzekering. Met uitzondering van ONVZ en VVAA. Wilt u dat uw gesprekken vergoed worden? Ga dan eerst naar de huisarts voor een verwijsbrief met vermoeden van DSM-classificatie. Sjabloon voor complete verwijsbrief voor huisarts naar Basis GGZ. Ik wil geen verwijsbrief van mijn huisarts, wat nu? Zonder verwijsbrief kan een psycholoog geen vergoeding declareren bij uw zorgverzekeraar en zult u de gesprekken zelf moeten betalen.
Wanneer heb ik een verwijsbrief van de huisarts nodig? Rijksoverheid.nl.
Voor sommige specialistische zorg heeft u geen verwijzing nodig. Behalve als uw verzekeraar dit uitdrukkelijk aangeeft in uw polis. U kunt meestal zonder verwijzing naar een.: Het hangt van uw zorgverzekeraar af en uw mogelijke aanvullende verzekeringen of u deze zorg volledig vergoed krijgt.
Tarieven en vergoedingen psychologische hulp.
De Basis GGZ is bedoeld voor mensen met een lichte, tot matig ernstige psychische stoornis. Op basis van de door de overheid vastgestelde criteria bepaalt de psycholoog of u of uw kind op grond van de diagnose in aanmerking komt voor vergoede zorg en welk behandeltraject van de GB-GGZ bij uw klachten passen. GB-GGZ kort maximaal 294 minuten. GB-GGZ middel maximaal 495 minuten. GB-GGZ intensief maximaal 750 minuten. Binnen de duur van het gekozen behandeltraject vallen uiteraard de consulten, maar ook: het opmaken van het behandelplan, de verslaglegging, de administratie, het overleg met huisarts, telefonisch en emailcontact, consultatie van specialisten etc. Als uit de intake blijkt dat er geen sprake is van een DSM-IV stoornis die onder de verzekerde zorg valt, dan kan de intake bij uw verzekeraar gedeclareerd worden als onvolledig behandeltraject. U kunt besluiten voor eigen rekening behandeld te worden. Wilt u dit niet, dan wordt terugverwezen naar de huisarts. Mogelijk is dan een verwijzing naar de Gespecialiseerde GGZ nodig of kan laagdrempelige hulp uitkomst bieden, zoals begeleiding van de huisarts POH-GGZ of het maatschappelijk werk.
Informatie voor verwijzers.
Een deel van de klachten/problemen waarvoor verwijzers tot nu toe naar een psycholoog verwijzen, wordt vanaf 2014 wettelijk uitgesloten van vergoeding. Alleen wanneer iemand een DSM-IV-TR diagnose heeft, wordt behandeling door een psycholoog vergoed. Daarbij wordt de behandeling van bepaalde stoornissen door psychologen niet vergoed. Het gaat hierbij o.a. Ik kan mensen met deze klachten of problemen heel goed helpen dat is onderdeel van mijn vak, maar de kosten hiervan komen dan voor hun eigen rekening onverzekerde zorg. Het is de verwachting dat mensen met klachten, maar zonder een stoornis of met één van de uitgesloten stoornissen, veel vaker voor de huisarts en de POH-ggz zullen kiezen. Een andere belangrijke regel betreft de verwijzing door de arts.
Waar vind ik hulp bij psychische problemen? Rijksoverheid.nl.
Hij kan u ook behandelingen via internet e-health aanbieden. Verwijzing naar basis GGZ of gespecialiseerde GGZ. Kan de huisarts of praktijkondersteuner u onvoldoende behandelen? Dan verwijst hij u naar de basis GGZ of gespecialiseerde GGZ. Ook de bedrijfsarts of jeugdarts kan u doorverwijzen. Lichte tot matige psychische problemen vallen onder de basis GGZ. Dit kan bestaan uit.: Gesprekken met onder andere een psycholoog, psychotherapeut of psychiater.
Veelgestelde vragen PPMR Psycholoog Tilburg.
In de verwijsbrief dienen een aantal gegevens te zijn vermeld datum van de verwijzing, verwijzing naar de basis GGZ, vermoeden van een DSM-diagnose, uw gegevens en gegevens van uw verwijzer. In een aantal situaties kunt u ook zonder verwijsbrief naar de psycholoog.
Werkwijze, aanmelding, tarief en vergoeding bij psycholoog.
Wanneer naar een psycholoog? Werkwijze, aanmelding, tarief en vergoeding. Algemene voorwaarden en privacydocument. Kwalificaties psycholoog Petra van der Heiden. Klacht over de psychologische behandeling. Over Petra van der Heiden. Ik ben drs. Petra van der Heiden. Ik nodig je uit voor een. Al 20 jaar help ik mensen als jij, bij. het opnieuw de regie nemen over hun leven. Daarnaast werk ik als psycholoog mee aan de tv-programma's.' Over de Streep en de serie Beschadigd NCRV. Ik" ben nog altijd erg dankbaar dat ik Petra destijds gevonden. heb en de wijze waarop zij me begeleid heeft" Susan. Werkwijze, aanmelding, tarief en vergoeding bij psycholoog Petra van der Heiden. Verwijzing huisarts niet nodig.
Vergoeding voor de psycholoog? Check fbto.nl.
Kan hij je niet verder helpen? Dan word je doorverwezen naar bijvoorbeeld een psycholoog bij de GGZ Geestelijke Gezondheidszorg. Of hij kan je aanmelden voor een hulpprogramma op internet. Geestelijke Gezondheidszorg voor verzekerden tot 18 jaar valt per 1 januari 2015 onder de Jeugd wet. Vanaf 1 januari 2015 is er uit de zorgverzekering geen vergoeding meer voor verzekerden tot 18 jaar. De wet wordt uitgevoerd door de gemeente Wet Maatschappelijke Ondersteuning, WMO. Kies je voor een zorgverlener met contract? Dan betalen we de behandeling helemaal. Je krijgt de behandeling helemaal vergoed als je kiest voor een zorgverlener die een contract met ons heeft. Je psycholoog kan je vertellen of we contractafspraken hebben gemaakt. Je kunt ze ook vinden in de Zorgzoeker. Lees ook de voorwaarden voor vergoeding. Kies je voor een zorgverlener zonder contract?
Tarieven Psychologenpraktijk van Bokkem.
Tarieven / vergoedingen. Als psycholoog heb ik bewust geen contracten gesloten met zorgverzekeraars om contract vrij en dus op maat te kunnen werken. Psychologen die niet gecontracteerde GGZ zorg aanbieden zijn er in het algemeen niet van overtuigd dat inmenging van zorgverzekeraars ten goede komt aan de kwaliteit uitoefening van de psychologische praktijkvoering. Onder andere achten zij het van belang dat hulpvragers zelf een psycholoog/hulpverlener kunnen kiezen en zijn zij tegen markwerking in gezondheidszorg. U ontvangt de factuur van de behandeling van mijzelf op basis van restitutie en declareert deze zelf bij de zorgverzekeraar. Verdere informatie over contractvrije psychologen kunt u vinden op www.contractvrijepsycholoog.nl en www.zorgvoorkwaliteit.nu. Als u naar deze link gaat treft u een helder overzicht van de vergoeding bij niet-gecontracteerde zorg: Zorgwijzer.

Contacteer ons