Resultaten voor psycholoog nijmegen eetstoornis

psycholoog nijmegen eetstoornis
Eetstoornissen in de huisartsenpraktijk: het perspectief van de patiënt Huisarts Wetenschap.
Hoewel de eetstoornis bij vrijwel iedereen begon met lijnen, zien de meesten dit niet als belangrijkste oorzaak voor hun eetprobleem. Het kon soms meespelen, zeker wanneer er door familieleden, partners of vrienden opmerkingen gemaakt werden over hun gewicht of omvang of als er binnen het gezin veel aandacht was voor uiterlijk en lijnen. En ook dat hele schoonheidsideaal, dat heeft er veel mee te maken, de onzekerheid in de puberteit. Je krijgt natuurlijk heel veel beelden van van eh, slanke mensen. Maar dat is niet alles. Het is gewoon een combinatie van heel veel dingen. Redenen om hulp te zoeken. De meeste deelnemers 13 patiënten zagen in dat hun eetgedrag problematisch was. Toch besloten zij pas hulp te gaan zoeken bij de huisarts na aansporingen van mensen uit hun omgeving. Mijn moeder is psycholoog, die zag wel dat ik hulp moest zoeken.
koanga.nl HOME.
KoangA is een psychologiepraktijk in Arnhem. waar je terecht kan voor professionele behandeling. van je eetstoornis of eetprobleem. Zorg op maat. De kern van het probleem wordt aangepakt. Geen wachtlijst, je kunt direct terecht. Geen doorverwijzing van je huisarts nodig.
Eetstoornissen bij kinderen en jeugdigen kenmerken en behandeling.
Bij kinderen en jongeren met een eetstoornis diagnose anorexia, boulimia, eetbuienstoornis is een individueel behandeltraject mogelijk, waarbij ouders indien nodig betrokken worden. Met behulp van een werkboek en een stappenplan wordt er samen met de behandelaar gewerkt aan het begrijpen van de eetstoornis, aan de angstgedachten, aan het lijngedrag, aan de onzekerheid, aan de sociale en emotionele gevolgen en leer je hoe je kunt voorkomen om opnieuw een eetprobleem te krijgen. Wilt u meer weten? Wilt u een afspraak maken of wenst u meer informatie over de behandeling van eetstoornissen bij kinderen en jeugdigen, dan kunt u een e-mail sturen naar mevr. Milou Scholten, m.scholten@eclg.nl. of bellen naar 085 877 16 73. Aanmelden voor onderzoek/behandeling. Jeugd GGZ algemeen. Trauma's' en traumaverwerking. Hoofdbehandelaren Jeugd GGZ.: Peggy Immenga, OG-er Drs. Gemma Moed, KJ psycholoog NIP Drs.
Raadthuys Psychologen Informatie.
Indien u klachten heeft over het beroepsmatig handelen van uw psycholoog kunt u als binnen de praktijk naar uw mening onvoldoende gehoor gegeven wordt aan uw klacht op de volgende sites de cliëntenbrochure downloaden en vindt u informatie over de klachtenprocedure. Landelijke cliëntenbrochure Eerstelijnspsychologen, zie www.lve.nl. Klachtenprocedure Nederlands Instituut van Psychologen, zie www.psynip.nl. Deze praktijk is aangesloten bij.: NVN Nederlandse Vereniging Neuropsychologie. LVE Landelijke Vereniging Eerstelijnspsychologen. NIP Nederlands Instituut voor Psychologen. NVO Nederlandse Vereniging voor Pedagogen en Onderwijskundigen. VGCT Vereniging Gedragstherapie en cognitieve therapie. Tevens aangesloten bij Psyzorg Nijmegen e.o: http//www.psyzorgnijmegen.nl/.:
Karakter Eetstoornissen.
In Overijssel werkt het ziekenhuis Isala samen met de regionale ggz-partners waaronder Karakter, Dimence en Accare om de best passende hulp op het juiste moment te geven. De behandeling van een kind met een eetstoornis komt beter op gang door deze samenwerking, vertelt kinderarts Dorien Broekhuijsen van Isala.
VIEnetwerk.
De behandeling bestaat uit haalbare kleine doelen stellen, veel voorlichting geven en uitdagingen laten aangaan. Ik ben ervaren in het behandelen van zowel anorexia, boulimia, eetstoornis NAO, Binge eating Disorder en overgewicht, zowel bij kinderen als volwassenen. Voor meer informatie over behandeling en aanmelding kan contact worden opgenomen met mij of neem een kijkje op de website van de praktijk www.sjertypeeters.nl. In 1998 ben ik afgestudeerd als diëtist aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen HAN.
Eetstoornis Zoek een psycholoog of psychotherapeut voor eetstoornis Vind-een-Psycholoog.nl.
Personen met een fysieke beperking. Personen met een verstandelijke beperking. Personen met een visuele beperking. Geslacht psycholoog alle. Begeleiding in een bedrijf of vereniging. Groepsbegeleiding in het bedrijf of vereniging. In de therapiepraktijk. Psycholoog aan huis. Psychotherapie over het internet.
Psycholoog Psychologenpraktijk Praktijk Namasté Nijmegen Lent Praktijk Namaste.
Afgestudeerd in de klinische Psychologie en Persoonlijkheidsleer aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, tegenwoordig de Radboud Universiteit. Na de opleiding aan het werk gegaan als selectiepsycholoog, in eerste instantie bij de bedrijventak van HSK en later bij Werving en Selectie aan de Politieacademie.
Nijmegen PsyQ.
ticstoornissen, waaronder het syndroom van Gilles de la Tourette. Na een intake op de vestiging kan dat zowel op de locatie zelf als middels beeldbellen. Dus ook als u niet in de buurt van Nijmegen woont, is behandeling voor ticstoornissen mogelijk.
Eetstoornissen. Example icon round.
Amarum vindt u in Nijmegen of Zutphen. Bent u ouderen dan 65 jaar? Dan kunt u ook terecht bij ons specialisme Ouderen. Na verwijzing door de huisarts, bekijken we bij de intake samen met u waar we u het beste kunnen helpen. Meestal ontstaat een eetstoornis niet zomaar en heeft deze een bepaalde functie gekregen.
Eetstoornis? Internettherapie is ook een optie NOS.
Dan kun je ook gewoon in internettherapie gaan. Naast therapie voor alcoholisme, burn-out en depressie, kun je namelijk ook een eetstoornis via het internet aanpakken. En dat werkt, zegt onderzoeker Elke ter Huurne die vrijdag op één van die behandelingen promoveert aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Contacteer ons